Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE. Komunikat nr 2/2015


Dodano 22 stycznia 2015

 - Zarząd Oddziału Gliwice-1  informuje wszystkich hodowców oddziału oraz  delegatów.

W dniu 7.o2.2015 roku (sobota) odbędzie się o godzinie 15.oo w Domu Kultury w Bojkowie   Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.

Przypominamy że obecność delegatów jest obowiązkowa. 


Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o INTERMISTRZOSTWO - 2015


Dodano 20 stycznia 2015

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O INTERMISTRZOSTWO – 2015
§ 1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu międzynarodowym, organizowanym
dla członków zrzeszonych w Federacjach Czech, Polski i Słowacji uprawniony jest każdy
członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Złoży spis gołębi 50 sztuk do GMP na warunkach jak opisane w § 2 Regulaminu GMP.
§ 3
Plan lotów gołębi do intermistrzostwa może zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty
zgłoszone do GMP . Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od
16 maja 2015 roku do 26 lipca 2015 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych
dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie
się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek).
Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj.
w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.
§ 4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem
stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII
Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu
GMP.
 
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać
należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§ 6
 Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie gołębie
umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot.
Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do 
współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane
jako 5 pierwszych, i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w
mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowozegarowej
gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowanie”.
§ 7
O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne ( 3 szt.)
z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych
zasad:
 - 3 loty od 300 do 500 km,
 - 2 loty od 500 do 700 km,
 - 1 loty powyżej 700 km,
Coefficient wyliczamy do trzech miejsc po przecinku.
Przy równej sumie coefficientów decyduje niższa suma w lotach powyżej 500 km,
a w następnej kolejności wyższy konkursokilometraż.
§ 8
Hodowca we współzawodnictwie o Intermistrzostwo uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.
Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§ 9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez
hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe,
taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z
punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą
do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.

 


Protokoły Komunikat nr 1/2015


Dodano 17 stycznia 2015

Zarząd oddziału Gliwice-1 przypomina  zarządom sekcji, że protokoły  z zebrań wraz  z nazwiskami  składu zarządów sekcji  oraz nazwiskami wybranych delegatów na oddział  należy przesłać niezwłocznie do  zarządu.

Dobry lot. 


*** WESOŁYCH ŚWIĄT ***


Dodano 24 grudnia 2014

Zarząd Oddzialu Gliwice składa najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015,   Życzymy sukcesów w hodowli i lotach wszystkim hodowcom.

Dobry lot.


Zabawa Andrzejkowa wraz z uroczystym zakończeniem sezonu Mały Rejon


Dodano 17 listopada 2014

  - Zarząd Oddziału Gliwice ma zaszczyt zaprosić wszystkich hodowców na uroczyste zakończenie sezonu lotowego  2014 w Małym Rejonie. Zakończenie wraz z rozdaniem nagród połączone zostanie  z zabawą  i  odbędzie sie w dniu 29.11.2014 o godzinie 17.oo w restauracji Artus w Przyszowicach. Wstęp na zabawe 140 złotych od pary.

Chętnych  prosze o zgłaszanie uczestnictwa telefoniecznie u kolegów E. Michalski lub kol. P Łakomski.

Dobry lot


WYSTAWA REJONOWA. Komunikat nr 38/2014


Dodano 10 listopada 2014

- Zarząd Oddziału Gliwice informuje że w dniu 22.11.2014 odbędzie się Wystawa Rejonowa.

Wszyscy hodowcy zainteresowani wystawieniem swoich gołębi proszeni są o zadeklarowanie  telefonicznie do dnia 15.11.2014 (sobota) uczestnictwa w wystawie u kolegi Eugeniusza Michalskiego pod numerem telefonu 604 250 337

Dobry Lot. 

Ostatnio dodane listy konkursowePyrzyce

21 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-24 18:48
Krosno Odrzańskie

14 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-17 14:13

Szprotawa

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-07 20:15

Chojnów

31 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-30 19:47

Przejdź do list konkursowych