Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Lot próbny OPOLE. Komunikat nr 12/2015.


Dodano 20 kwietnia 2015

- Zarząd Oddziału zawiadamia hodowców 

w dniu 22.o4.2015 r. (sroda) odbędzie się lot próbny z miejscowosci Opole. Koszowanie gołębi rozpocznie się na punkcie wkładań w Gliwicach od godziny 6.oo i będzie trwac do godziny 8.oo. Nastepnie nastąpi przejaz kabiny na punkt wkładań w Łabędach skąd po załadunku gołębi kabina uda sie na punkt w Rudzincu i  wyruszy na trase. Opłata 15 zlotych od hodowcy.

Prosimy kierowników wkładań na poszczególnych punktach o dostosowanie godzin koszowania hodowców do przejazdu kabiny, oraz o sporządzenie imiennego wykazu hodowców uczestniczących w locie.

Dobry lot.


Lot próbny. Komunikat 11/2015


Dodano 17 kwietnia 2015

- Zarząd Oddziału informuje

ze względu na złe warunki atmosferyczne w sobote jak i niedziele, po konsultacjach  z prezesami sekcji postanowił, lot probny planowany w dniu 18.04.2015 r. odwołac. Nastepna próba odbycia lotu będzie podjęta w dniach 22-23.o4.2015 (środa lub czwartek) w przypadku utrzymujących sie nadal niesprzyjających warunków Zarząd zrezygnuje z lotu próbnego, sezon rozpocznie sie lotem konkursowym w dniu 26.04.2015 r.

Dobry lot.


Zebranie przedlotowe Oddziału. Komunikat nr 10/2015.


Dodano 3 kwietnia 2015

- Zarząd Oddziału informuje

W dniu 10.o4.2015 (piątek) o godzinie 17.oo na punkcie wkładan w Gliwicach odbędzie się Zebranie Przedlotowe. Na zebraniu obecnosc delegatów sekcji jest obowiązkowa, Zapraszamy również hodowców członków do udziału w zebraniu.

Równocześnie informujemy Zarządy Sekcji że na zebranie należy obowiązkowo dostarczyć sprawdzone i podpisane przez hodowce  wydruki spisów tylko z poprawkami. Spisy gołębi tych hodowców które  nie zawiarają błędów nie dostarczamy.

Dobry lot.


Opłata lotowa. Komunikat nr 9/2015


Dodano 31 marca 2015

- Zarząd Oddziału informuje

na spotkaniu  Oddziałów  Gliwice, Przyszowice, Sośnicowice  w dniu wczorajszym (30.o3.2015) dokonano  analizy   danych dotyczących  ilosci gołębi ze spisów  hodowów, to pozwoliło  w oparciu o informacje uzyskane od przewoznika ustalić:

- pierwsze cztery loty odbędą się dwoma transportami, od lotu nr 5 nastąpi połączenie  ww. trzech oddziałów na jednym zestawie.

Opłata lotowa na loty gołębi dorosłych  wyniesie 7 złotych od gołębia podanego przez hodowce na spisie, płatne do 19.o4.2015. Innych dodatkowych opłat zwiazanych z Rejonem w roku bieżącym nie bedzie.

Dobrylot.


Zaświadczenia o szczepieniu gołębi. Komunikat nr 8/2015


Dodano 13 marca 2015

- Zarząd Oddziału przypomina 

Wydruk z zegara zawierający przyporządkowanie gołębi przed złożeniem do Oddziału powinien zostać ostemplowany przez lekarza weterynarii stwierdzajacego że wymienione na nim gołębie zostały zaszczepione przeciwko Paramyxsowirozie. Wymóg złożenia  ww. wydruku powinien zostac zrealizowany do dnia 26.o4.2015 r. Świadectwo w takiej formie jest wskazane zwłaszcza dla lotów zagranicznych.

Dobry lot


Obrączki gumowe. Komunikat 7/2015.


Dodano 12 marca 2015

- Zarząd Oddziału informuje

Prezesów sekcji ze razem ze spisami gołębi nalezy dostarczyc zapotrzebowanie na obrączku gumowe dla hodowców. Cena obrączki 0,16 zł.

Dobry lot.

Ostatnio dodane listy konkursoweBOCKEL III

26 lipca 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-02-20 08:06

Pyrzyce

21 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-02-18 11:48
Krosno Odrzańskie

14 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-17 14:13

Szprotawa

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-07 20:15

Przejdź do list konkursowych